Notariusz w dawnych czasach nazywany rejentem to prawnik notariatu, który został mianowany przez polskiego ministra sprawiedliwości. Ten fakt upoważnia go zarówno do dokonywania w imieniu państwa polskiego czynności notarialnych, jak i sporządzania aktów notarialnych. Tyle teorii. A jak wygląda praktyka?

Za przeprowadzane czynności każdy notariusz pobiera opłatę zwaną taksą notarialną. Jednakże nie jest tak, że wysokość taksy notariusz może ustalić na poziomie, jaki jest dla niego wygodny. Wysokość opłaty jest narzucona odgórnie przez rozporządzenie ministerialne. To, jaką taksę zapłacimy, zależy od tego, jakie czynności wykona dla nas notariusz oraz jaka jest wartość przedmiotu tej czynności notarialnej. Notariusz w praktyce jest płatnikiem podatku od spadków oraz darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, które odprowadza do właściwego urzędu skarbowego. Ponadto zajmuje się także odprowadzaniem do sądu opłat sądowych. Chcąc skorzystać z usługi notariusza, należy wcześniej skontaktować się z jego biurem celem ustalenia, jakie dokumenty powinniśmy dostarczyć by szybko oraz sprawnie załatwić swoją sprawę. Dokumenty dostarcza się przed terminem dokonania czynności notarialnych, aby był czas na ich szczegółową i dogłębną analizę i sprawne przeprowadzenie późniejszych działań notarialnych. Tak więc nie ma co liczyć, że z ulicy przyjdziemy do notariusza i coś załatwimy od razu. Każdy składany dokument powinien być oryginałem, nie należy dostarczać kopii, ponieważ zostaną odrzucone na etapie weryfikacji ich prawidłowości.