Jeśli chcemy spisać testament własnoręcznie, nie musimy się udawać do notariusza. Wystarczy nam kartka i długopis. Nie może być to wydruk komputerowy, tylko dokument wykonany w całości odręcznie przez spadkodawcę. Ma to znaczenie przy ewentualnym potwierdzeniu oryginalności przez biegłego grafologa w czasie postępowania spadkowego. Testament trzeba podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem. Powinien także zawierać datę, czyli dzień miesiąc oraz rok jego sporządzenia. Ma to znaczenie w momencie, kiedy testamentów było więcej niż jeden i należy ustalić, który jest ostatni, czyli obowiązujący. Warto również uzupełnić go o miejscowość sporządzenia, ponieważ dzięki temu wiadomo, będzie, że podlega on prawu polskiemu. Spadkobierców najlepiej wskazać nie tylko z imienia i nazwiska, ale dodać także numer ewidencyjny PESEL lub datę urodzenia wraz z miejscowością. Dzięki temu będzie jasne, komu należy się spadek. Testament może napisać każdy, kto ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Spadkodawca nie może być pod wpływem środków wyłączających świadome myślenie i podejmowanie decyzji, nie może także działać pod wpływem groźby. Nieważność testamentu stwierdza się również w przypadku kiedy wspólnie spisały go dwie osoby np. małżonkowie. Każdy z nich musi samodzielnie spisać swoją ostatnią wolę.

KKw.fot.Pexels/Pixabay