Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. naszych praw w przypadku apelacji. Strona nie ma już możliwości przedłożenia nowego dowodu w sprawie przed sądem drugiej instancji, chyba że udowodni, iż nie mogła tego uczynić w poprzednim etapie postępowania sądowego. Dodatkowo, pisząc apelację, nie może powoływać się na bierność sądu w trakcie postępowania dowodowego. Zakres rozpoznania apelacji również się zmienił. Sąd ma możliwość rozpatrzenia sprawy tylko w granicach przedstawionych zarzutów, a nie całościowo w części, jakiej dotyczy odwołanie.

Prawo zamiast obowiązku
Istotna zmiana, wpływająca na czas przebiegu postępowania sądowego, dotyczy stawiennictwa. Oskarżony ma teraz prawo, a nie jak dotychczas obowiązek, uczestnictwa w rozprawie, co w konsekwencji pozwoli na rozpoczęcie i prowadzenie procesu bez jego udziału. Umożliwi to uniknięcie sytuacji, w których rozprawa jest odraczana z powodu niestawienia się oskarżonego, co bardzo często było narzędziem używanym w celu przedłużania postępowania.
(MW)