Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Damian Skóra
ul. Słowackiego 1 (IV piętro)
85-008 Bydgoszcz
tel. 52 366 62 93
fax. 52 522 34 86
e-mail: bydgoszcz.skora@komornik.pl
http://www.komornikskora.pl/