Kwestie nabywania posiadłości - czy robić to wspólnie czy oddzielnie i jakie konsekwencje z tego wynikają? Co dzieje się z majątkiem własnym oraz wspólnym w przypadku rozwodu? Czy istnieje odpowiedzialność oraz w jakim zakresie za długi współmałżonka? To tylko niektóre z wielu pytań, na które odpowie notariusz.
Równie istotne jest skorzystanie z porady notariusza, gdy zawieramy związek niemałżeński, a więc decydujemy się na życie w konkubinacie. W takiej sytuacji stosunki majątkowe oparte są na istnieniu dwóch odrębnych majątków. Ten gromadzony wspólnie w przypadku rozstania trzeba będzie jednak rozliczyć. Jeśli konkubenci nie porozumieją się wspólnie w tej kwestii, konieczne stanie się przeprowadzenie postępowania sądowego odnośnie do zniesienia współwłasności przedmiotów nabytych podczas wspólnego życia. Jeszcze inaczej będzie wyglądać sytuacja majątkowa w przypadku śmierci jednego z partnerów, gdyż według prawa konkubentom nie przysługuje dziedziczenie z ustawy.

(MW)