Absolwenci prawa mogą wybierać spośród aplikacji: prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, sądowej, komorniczej i notarialnej.

Aplikacja notarialna od kilku lat cieszy się dużym wzięciem wśród magistrantów. Trwa dwa i pół roku. Organizuje ją i prowadzi rada izby notarialnej na podstawie programu ustalonego przez Krajową Radę Notarialną. W trakcie trwania aplikacji aplikant zapoznaje się się z czynnościami sądów w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych.

Miejscem aplikacji jest kancelaria notarialna. Można odbyć aplikację u notariusza, z którym zawiera się wtedy umowę o pracę albo u notariusza wyznaczonego przez radę izby notarialnej - w tym przypadku to rada zatrudnia aplikanta.

W sądzie rejonowym aplikant odbywa staż przez 6 miesięcy w wydziale cywilnym, w wydziale ksiąg wieczystych i w sądzie gospodarczym, prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy.

Aplikacja notarialna kończy się egzaminem, składającym się z części pisemnej i ustnej.