Usługi prawne są odpłatne, a po darmowe usługi świadczone przez prawników np. w biurach poselskich czy senatorskich ustawiają się długie kolejki. Dlatego też powstał nowy, działający lokalnie system prawny, dzięki któremu różne grupy spoleczne w Polsce będą mogły uzyskać dostęp do pomocy, która wcześniej była utrudniona.

Z porad prawników można korzystać w wyznaczonych punktach znajdujących się m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach miast i gmin, domach kultury - mówi Mecenas Karolina Szulc-Nagłowska prowadząca Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu. Pomoc świadczona jest przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Po darmowe wsparcie prawne mogą udać się seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, kombatanci, weterani. Pomoc taką uzyskają także osoby, którym w ubiegłym roku zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej. Z bezpłatnych porad prawnych skorzystają również młodzież do 26. roku życia, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz każdy zagrożony lub poszkodowany katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Usługi prawne
Jakie usługi oferują prawnicy? Korzystając z nieodpłatnej pomocy prawnej, uprawnione grupy mogą zasięgnąć informacji o stanie prawnym konkretnego problemu i sposobach jego rozwiązania. Prawnicy pomogą w przygotowaniu projektów różnych pism urzędowych, takich jak pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika czy pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.