Darowizna jest opisana w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z nim, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art.88).

Aby darowizna nieruchomości była prawnie wiążąca, musi być spisana w formie aktu notarialnego - podkreśla Prawnik Paulina Szczęśniak z Kancelarii Adwokackiej z Lubina. Umowy dotyczące innych rzeczy ruchomych również powinny być sporządzone jako akt notarialny, ale ta zasada nie obowiązuje, jeżeli świadczenie zostało już spełnione.
Skuteczność darowizny może być objęta warunkiem lub określonym terminem. To nie obowiązuje w przypadku nieruchomości. Darczyńca może na obdarowywanego nałożyć jakiś obowiązek.

Darowizna należy do majątku osobistego małżonka. Jeżeli darczyńca chce coś podarować małżeństwu, powinien o tym wspomnieć w umowie.
Małżonkowie również mogą spisywać umowę darowizny między sobą i przenosić rzeczy z majątku osobistego do majątku wspólnego.