Odrzucenie spadku jest dobrym wyjściem dla spadkobiercy, który wraz z nabyciem spadku dziedziczy długi. Przed podjęciem decyzji - przyjąć spadek czy odrzucić? - warto przekalkulować zyski i straty. Jeśli długi przewyższają majątek lepiej spadek odrzucić.

Aby to zrobić u notariusza należy wcześniej umówić się na spotkanie. Wizyta może potrwać nawet kwadrans, jeśli wcześniej wymagane dane i skany dokumentów prześlemy e-mailem bądź dostarczymy osobiście.

Spadkobiercy chcący odrzucić spadek najczęściej proszeni są o wcześniejsze przesłanie danych: osobowych, wraz z serią i numerem dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz danych zmarłego, a także informacji o pozostałych spadkobiercach (imiona i nazwiska, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania). Do wiadomości należy dołączyć skan aktu zgonu spadkodawcy oraz skan dokumentu tożsamości spadkobiercy.

Uwaga - jeśli dysponujemy tylko jednym odpisem aktu zgonu spadkodawcy, a będzie on nam potrzebny do załatwienia innych formalności, zwróćmy się do Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie kolejnego odpisu. Notariusz bowiem dołącza akt zgonu do dokumentu odrzucenia spadku, który wysyła następnie do sądu.