Spadkobiercą może być osoba fizyczna oraz osoba prawna. W tym drugim przypadku nasz majątek możemy przekazać np. organizacji charytatywnej, należą tu fundacje, stowarzyszenia czy związki wyznaniowe. Mamy prawo zrobić zapis w testamencie dla instytucji kulturalnych, takich jak muzea, teatry, galerie sztuki, teatr czy instytucji naukowych, np. uniwersytetów albo też spółek.

Coraz częściej zdarza się ustanowienie fundacji przez osobę sporządzającą testament. Na przykład znana polska noblistka, Wisława Szymborska, powołała w swoim spadku fundację.

Obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania
Mamy prawo wymagać, aby spadkobierca zajął się organizacją pogrzebu albo dbał o porządek na grobie. W tym celu musimy jednak nałożyć na niego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania. Polecenie to może odnosić się także do zajęcia się wyznaczoną przez nas osobą (np. żoną, mężem) albo nadzorem nad firmą czy stowarzyszeniem, w którym działał testator.

Konsultacja merytoryczna: Notariusz Wojciech Laskowski, Koszalin.