Zgodnie z ustawą z dn. 20.03.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 539) brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku oznacza przyjęcie spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Tym samym nie trzeba już składać oświadczenia w terminie sześciu miesięcy od otrzymania spadku. Natomiast w przypadku chęci dziedziczenia bez względu na możliwe zadłużenie majątku spadkobierca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o wyborze dziedziczenia bez ograniczenia odpowiedzialności za długi.
To zmiany dla spadkobierców, które idą w dobrym kierunku - twierdzi Adwokat Piotr obsługujący klientów w Pile, Złotowie i Wałczu.

Zalety i wady
Nowelizacja jest z pewnością korzystna dla dziedziczących spadki. Jednak wierzyciele nie są zachwyceni zmianami, mają bowiem mniejsze możliwości egzekwowania należności pochodzących z masy spadku, jak również z prywatnych majątków spadkobierców (w sytuacji gdy zadłużenie spadku przekracza jego wartość).
Wątpliwości wzbudziła również kwestia związana z pojawiającą się teraz możliwością nierzetelnego sporządzenia wykazu inwentarza. Krajowa Rada Notarialna wraz z Naczelną Radą Adwokacką zaproponowały wprowadzenie kar, jednak ustawodawca nie przyjął tego postulatu. Ustanowiono jednak zapis, w którym nieuczciwy spadkobierca będzie musiał odpowiadać za długi spadkowe do ich pełnej wysokości.