Jeżeli poświadczenie dziedziczenia zostanie już umieszczone w rejestrze Krajowej Rady Notarialnej, to ma taką samą funkcję i moc prawną, jak postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Poświadczenie dziedziczenia może być sporządzone przez każdego notariusza, niezależnie od miejsca zamieszkania spadkodawcy przed śmiercią, o ile był polskim obywatelem.

Stanowi to ogromną zaletę, bo np. stwierdzenie nabycia spadku ma taką samą moc prawną, a może być przeprowadzone tylko w wyznaczonych sądach.

Zgodność wszystkich spadkobierców
Poświadczenie dziedziczenia można sporządzić jedynie, gdy wszyscy spadkobiercy są ze sobą zgodni co do kręgu spadkobierców, wysokości przysługujących im udziałów, podstawy dziedziczenia (ustawowe czy testamentowe). Jeżeli nie dojdą do porozumienia w tych kwestiach, pozostaje sądowe stwierdzenie nabycia spadku.

Co więcej, do sporządzenia poświadczenia dziedziczenia potrzebne jest zebranie się wszystkich spadkobierców (ustawowych i testamentowych) u notariusza. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządza się, gdy spadkobiercy dziedziczą na podstawie ustawy lub testamentu.