Czym jest zachowek?

W Polsce każda osoba dorosła może w testamencie sama rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Ma ona prawo zapisać spadek po sobie jednej osobie lub kilku, bliskim lub też ludziom zupełnie obcym. W prawie istnieje jednak instytucja zachowku, która ma chronić najbliższych spadkodawcy przed nieuzasadnionym pominięciem w testamencie. Dlatego też, jeżeli ktoś należy do kręgu osób uprawnionych do zachowku, a jednocześnie nie został wydziedziczony, może żądać wypłaty 1/2 udziału, jaki przypadłby mu w przypadku, gdyby zmarły w ogóle nie pozostawił po sobie testamentu. W przypadku osób małoletnich i niezdolnych do pracy ta część to 2/3.

Komu przysługuje zachowek?

Grono osób, które mają prawo żądać wypłaty zachowku, zostało w przepisach bardzo ściśle określone. Prawo to nie dotyczy każdej osoby z rodziny, a jedynie zstępnego (dzieci, wnuków, prawnuków itd.), małżonka spadkodawcy oraz jego rodziców. Zachowku nie mogą więc otrzymać dziadkowie po wnukach, a także rodzeństwo po sobie nawzajem czy siostrzeńcy i bratankowie po wujostwie. Zachowek nie należy się też osobom, które odrzuciły spadek oraz zostały wydziedziczone lub uznane za niegodne. Sytuacja komplikuje się również, jeśli pomiędzy małżonkami toczyła się sprawa o rozwód. Jeśli bowiem spadkodawca wystąpił o rozwód z winy swojego małżonka i żądanie to było uzasadnione, wtedy małżonek zostaje pozbawiony prawa do zachowku.

Olga, foto:kloxklox_com /Pixabay