W skład zachowku wchodzą darowizny otrzymane od spadkodawcy i zapisy w testamencie. Natomiast jeżeli spadek jest znacząco zmniejszony przez darowizny na rzecz osób trzecich, to zachowek należy się również spadkobiercom ustawowym.
Zachowek ma wynagrodzić najbliższym to, że zostali pominięci w testamencie lub mają w nim niewielki udział. Może być przekazany jedynie w formie pieniężnej.

Kto ma prawo do zachowku?
Jak przekonuje Radca Prawny Paweł Artymionek z Kancelarii Radców Prawnych Optima Legal Consulting z Wrocławia, prawo do zachowku mają małżonek i zstępni spadkodawcy. W przypadku, gdy zmarły nie miał dzieci lub nie dożyły one otwarcia spadku, zachowek otrzymają małżonek i rodzice spadkodawcy. O to świadczenie nie może się natomiast ubiegać rodzeństwo spadkodawcy.

Nie są uprawnione do zachowku: osoby niegodne, małżonek odsunięty od dziedziczenia na podstawie złożonego pozwu o rozwód lub separację z jego wyłącznej winy, a także osoby, które spadek odrzuciły, osoby wydziedziczone przez spadkodawcę oraz ci, którzy umownie zrzekli się dziedziczenia.