18 października 2015 r. weszły w życie przepisy dla dziedziczących spadki, które zmieniły zasady odpowiedzialności za długi spadkowe.
Przed nowelizacją przepisów spadkobiercy przy przyjęciu spadku mieli do wyboru dwa postępowania: przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) lub przyjęcie go z ograniczeniem odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza).

Zadłużony spadek
W pierwszym przypadku odpowiadali za spadek całym swoim majątkiem, a więc w sytuacji, gdy spadek był zadłużony, musieli zadłużenie spłacić. Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza było bezpieczniejsze, zakładało bowiem możliwość spłaty zadłużenia tylko do wysokości spadku, co oznaczało, że nie trzeba będzie dokładać z własnego portfela.

Takie przyjęcie wymagało jednak odpowiedniego oświadczenia, które należało złożyć w terminie sześciu miesięcy w sądzie rejonowym lub u notariusza. Jeśli termin minął, przyjęcie spadku automatycznie stawało się przyjęciem prostym, czyli takim, w którym odpowiadamy za zadłużenie dziedziczonego majątku. Jak wynika z powyższego, bardzo łatwo było wpaść w pułapkę zadłużenia niespowodowanego nieumiejętnym wydawaniem własnych pieniędzy, a jedynie nieznajomością prawa.