Co wtedy robić? Jak przekonać sąd, że testament został spisany? Åšwiadkowie przed sądem muszą zeznać wszystko, co wiedzą o testamencie, bo sąd ma obowiązek ocenić każdy testament. Nawet ten zaginiony lub zniszczony.
Może to dotyczyć sytuacji, gdy ktoś widział spisywanie testamentu lub spadkodawca przed śmiercią informuje o testamencie, np. ustnie lub w liście.

Sąd może uwzględnić zaginiony testament, jeżeli materiał dowodowy wskazuje, że testament istniał. Najczęściej są to zeznania świadków, potwierdzające, że spadkodawca spisał testament oraz mówiące o jego treści. Czasami dowodem jest list spadkodawcy, w którym wspomina o testamencie. Jednak pamiętajmy, że w tego typu sprawach sąd jest bardzo ostrożny i wnikliwy.

Jeżeli natomiast ktoś świadomie ukrywa lub zniszczy testament, to staje się niegodnym dziedziczenia. To znaczy, że ta osoba zostaje pozbawiona prawa do spadku i zachowku.