Aktualności

Prawa i obowiązki komornika

Prawa i obowiązki komornika

Komornik to funkcjonariusz publiczny działający z ramienia sądu i prowadzący licytacje i egzekucje komornicze. Zajmuje się nie tylko zajmuje się realizowaniem egzekucji na dłużnikach. Jakie są jego uprawnienia oraz obowiązki?

Więcej
Tydzień Pisania Testamentów

Tydzień Pisania Testamentów

24 września rozpoczynają się obchody Międzynarodowego Tygodnia Pisania Testamentów.

Więcej
Prawo spadkowe w 2018 roku – co należy wiedzieć?

Prawo spadkowe w 2018 roku – co należy wiedzieć?

Spadek to najprościej rzecz ujmując ogół wszystkich praw oraz obowiązków majątkowych zmarłego, które w momencie jego śmierci przechodzą na ustalonych wcześniej lub ustawowych spadkobierców.

Więcej
Bezpieczeństwo testamentu

Bezpieczeństwo testamentu

Jeśli chcemy mieć pewność, że nasz testament nie zaginie lub nie będzie odnaleziony z opóźnieniem, warto zarejestrować go w Notarialnym Rejestrze Testamentów.

Więcej
Kogo powołać w testamencie?

Kogo powołać w testamencie?

Komu możemy przekazać swój majątek w testamencie? Czy możemy nasze dobra podzielić? Czym jest obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania?

Więcej
Jak spisać umowę darowizny?

Jak spisać umowę darowizny?

Umowa darowizny jest często zawierana. Można podarować między innymi nieruchomości, samochód lub pieniądze.

Więcej
Sporządzanie testamentu

Sporządzanie testamentu

Wiadomo, nikt nie lubi myśleć o śmierci i o przemijaniu. Jednak spisanie testamentu ułatwia życie naszym najbliższym, gdy nas już nie będzie.

Więcej
Poświadczenie dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia musi być sporządzony przez notariusza i stanowi dowód, że dany spadkobierca nabył prawo do spadku.

Więcej
Zachowek – komu przysługuje?

Zachowek – komu przysługuje?

Zachowek przysługuje spadkobiercom ustawowym, którzy w testamencie zostali pozbawieni jakiegokolwiek udziału w spadku.

Więcej
Zniknięcie testamentu

Zniknięcie testamentu

Zdarzają się sytuacje, że wszyscy są przekonani, że spadkodawca spisał testament. Nawet znają jego postanowienia. A testamentu nie da się odnaleźć.

Więcej
Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku

Po śmierci spadkodawcy jest możliwość odrzucenia spadku. Sens takiego działania występuje wtedy, gdy w skład spadku wchodzą długi.

Więcej
Oryginał i wypis aktu notarialnego

Oryginał i wypis aktu notarialnego

Wbrew pozorom nie jest wcale takie oczywiste, kiedy powinniśmy otrzymać oryginał aktu notarialnego, a w jakich przypadkach wypis.

Więcej
Zabezpieczenie zapłaty umówionej ceny za nieruchomość

Zabezpieczenie zapłaty umówionej ceny za nieruchomość

Dostępne możliwości oraz sposoby na zabezpieczenie zapłaty umówionej ceny za sprzedawaną nieruchomość.

Więcej
Zmiana przepisów spadkowych

Zmiana przepisów spadkowych

Nowelizacja kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego w zakresie prawa spadkowego wprowadziła istotne, korzystne zmiany dla spadkobierców.

Więcej
Obliczanie wartości spadku

Obliczanie wartości spadku

Zmieniły się także zasady dotyczące obliczania wartości spadku. Wcześniej wartość tę ustalał komornik sądowy.

Więcej
Korzyści dla spadkobierców

Korzyści dla spadkobierców

Nowelizacja kodeksu cywilnego wyeliminowała ryzyko przypadkowego przejęcia długów spadku.

Więcej
Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

W 2016 r. w całej Polsce ruszyły punkty darmowej pomocy prawnej. Kto może z nich skorzystać i na jakich zasadach?

Więcej
Ważność umów kredytów frankowch

Ważność umów kredytów frankowch

Wzrost kursu franka szwajcarskiego przyczynił się do brania kredytów w tej walucie. Polacy mieli nadzieję, że dzięki nim zaoszczędzą pieniądze, jednak wartość waluty uległa nagle maksymalnemu wzrostowi.

Więcej
Jakie dokumenty potrzebne są do odrzucenia spadku?

Jakie dokumenty potrzebne są do odrzucenia spadku?

Nie wystarczy sama wola – do notarialnego odrzucenia spadku są potrzebne konkretne dokumenty. Najczęściej jesteśmy proszeni o ich dostarczenie przynajmniej na jeden dzień wcześniej.

Więcej
Aplikacja notarialna

Aplikacja notarialna

Po skończeniu studiów prawniczych w celu wykonywania zawodu niezbędne jest zrobienie aplikacji, np. aplikacji notarialnej. Ile trwa i na czym polega?

Więcej
Krajowa Rada Notarialna

Krajowa Rada Notarialna

Krajowa Rada Notarialna reprezentuje notariat, zarówno w swoim własnym środowisku wewnętrznym (notariusze), jak i na zewnątrz, działając na podstawie zapisów ustawy Prawo o notariacie.

Więcej
Majątek rodzinny

Majątek rodzinny

Przed zawarciem związku małżeńskiego warto przemyśleć wszystkie jego konsekwencje, również te związane z majątkiem. Pomoże nam w tym notariusz.

Więcej
Darmowa pomoc prawna

Darmowa pomoc prawna

Od roku działa w Polsce około 1500 punktów, w których skorzystamy z bezpłatnej porady prawnej.

Więcej
Dla kogo bezpłatne porady prawne?

Dla kogo bezpłatne porady prawne?

W punktach darmowej pomocy prawnej możemy zasięgnąć informacji o stanie prawnym naszego problemu, o naszych prawach i obowiązkach, o tym, jak rozwiązać problem.

Więcej
Kto może być spadkobiercą?

Kto może być spadkobiercą?

Jako testatorzy możemy powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób.

Więcej
Dzień Otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu

25 listopada 2017 r. odbyła się kolejna, ósma edycja Dnia Otwartego Notariatu. W tym roku jej temat przewodni brzmiał „Porozmawiaj z notariuszem, jak bezpiecznie przekazać majątek”.

Więcej
Memento mori

Memento mori

Większość Polaków przyznaje, że dobrze byłoby móc zadbać przed śmiercią o sprawy majątkowe.

Więcej
Dostęp stron do akt sprawy - przepisy

Dostęp stron do akt sprawy - przepisy

Zgodnie z art. 156 Kodeksu postępowania karnego pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możliwość sporządzenia z nich odpisów.

Więcej
Czy można fotografować akta?

Czy można fotografować akta?

Sporną kwestią jest fotografowanie akt sprawy. W Kodeksie postępowania karnego brakuje regulacji odnoszących się do sporządzania fotokopii z akt sprawy, w praktyce jednak często spotkać się można z odmową.

Więcej
Wymogi formalne kserokopii

Wymogi formalne kserokopii

Polskie prawo dopuszcza możliwość przedkładania ważnych pism urzędowych w formie kserokopii. Muszą być to jednak odpowiednio uwierzytelnione kopie.

Więcej
Kto może uwierzytelnić dokument?

Kto może uwierzytelnić dokument?

Najczęściej robi to notariusz. Zgodność z oryginałem może poświadczyć również adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy lub radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, będący pełnomocnikiem strony.

Więcej
Krótszy proces sądowy

Krótszy proces sądowy

Nowe przepisy w kodeksie postępowania karnego mają na celu skrócenie czasu trwania postępowania oraz uproszczenie całego procesu sądowego.

Więcej
Więcej praw dla świadka i pokrzywdzonego

Więcej praw dla świadka i pokrzywdzonego

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka określa zasady, warunki i zakres stosowania środków ochrony i pomocy, a kierowana jest tak do pokrzywdzonego i świadka, jak i osób im najbliższych w sytuacji zagrożenia ich zdrowia i życia.

Więcej
Na czym polega ochrona osobista?

Na czym polega ochrona osobista?

W 2015 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony osobistej. Ułatwiony został również dostęp do pomocy psychologicznej dla ofiar przestępstw i ich najbliższych.

Więcej
Dziecko jako świadek

Dziecko jako świadek

Zdarza się, że dziecko wzywane jest do sądu jako świadek. Powinniśmy wiedzieć, jakie prawa mu przysługują i co możemy zrobić, aby zminimalizować jego stres.

Więcej
Więcej miejsca w celach

Więcej miejsca w celach

Przepisy kodeksu karnego określają ilość miejsca przypadającego na jednego więźnia. Jeśli władze więziennictwa nie zapewnią więźniowi co najmniej 3 metrów kwadratowych, można zaskarżyć je do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Więcej
Polisa po zmarłym

Polisa po zmarłym

Po śmierci osoby najbliższej możemy dostać pieniądze z polisy ubezpieczeniowej. Jeśli, oczywiście, zostaliśmy w niej wymienieni, czyli należymy do osób uposażonych.

Więcej
Umowa o Najem okazjonalny

Umowa o Najem okazjonalny

Jeśli chcesz bezpiecznie wynająć komuś mieszkanie, zdecyduj się na najem okazjonalny. Stosowną umowę musisz jednak potwierdzić u notariusza.

Więcej
Czym zajmuje się Krajowa Rada Notarialna?

Czym zajmuje się Krajowa Rada Notarialna?

Krajowa Rada Notarialna jest powołana do funkcjonowania na podstawie ustawy noszącej nazwę Prawo o notariacie.

Więcej
Czym zajmuje się notariusz?

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz w dawnych czasach nazywany rejentem to prawnik notariatu, który został mianowany przez polskiego ministra sprawiedliwości.

Więcej
Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

W momencie, kiedy zostajemy spadkobiercą, nabywamy właściwych temu stanowi praw, ale także obowiązków, które stanowi polskie prawo. W praktyce oznacza to nie tylko nabycie własności, ale także ewentualnych długów zaciągniętych przed zmarłego przed jego śmiercią.

Więcej
Jak odrzucić spadek?

Jak odrzucić spadek?

Jeśli otrzymany spadek jest nam nie na rękę, ponieważ np. zawiera długi, możemy go odrzucić. Poniżej garść informacji jak to zrobić poprawnie od strony prawnej?

Więcej
Jak samodzielnie napisać ważny testament?

Jak samodzielnie napisać ważny testament?

Zasadniczo samodzielne sporządzenie testamentu jest proste. Jednakże, aby testament był ważny, należy umieścić w nim treść wymaganą przepisami prawa. Dowiedz się jaką?

Więcej
Jakie cechy powinien mieć notariusz?

Jakie cechy powinien mieć notariusz?

Profesjonalny notariusz ma za sobą lata nauki i lata pracy, w czasie których niejeden raz musiał wykazać się określonymi cechami osobowości. No właśnie, jaki powinien być notariusz?

Więcej
Te 3 rzeczy powinieneś wiedzieć o notariuszu

Te 3 rzeczy powinieneś wiedzieć o notariuszu

Notariusz to osoba zaufania publicznego. A co właściwie o nim wiadomo? Co powinniśmy o nim wiedzieć?

Więcej
Prawo spadkowe w średniowiecznej Polsce

Prawo spadkowe w średniowiecznej Polsce

Dzisiaj dziedziczenie majątku za pomocą testamentu jest uważane za jak najbardziej normalne. Ale czy wiecie, że jeszcze w średniowieczu wzbudzało ono poważne kontrowersje?

Więcej
Jak wyglądało dziedziczenie w Polsce w czasie zaborów?

Jak wyglądało dziedziczenie w Polsce w czasie zaborów?

Czy wiesz, że na polskie prawo spadkowe szczególny wpływ miał Kodeks Napoleona? Co jeszcze wiemy o prawie spadkowym w Polsce znajdującej się pod zaborami?

Więcej
Urząd skarbowy rozliczy zeznanie podatkowe za nas

Urząd skarbowy rozliczy zeznanie podatkowe za nas

Zmiany PIT 2019! Czas na złożenie formularzy dobiega końca w lutym. Złożenie rocznego zeznania jest obecnie dużo łatwiejsze niż w poprzednich latach.

Więcej
Zachowek co to za instytucja i kogo tak naprawdę chroni

Zachowek co to za instytucja i kogo tak naprawdę chroni

Zachowek to instytucja prawa spadkowego, która ma na celu ochronę najbliższej rodziny osoby zmarłej. Na czym dokładnie ona polega?

Więcej
Tłumaczenia marketingowe – komu zlecić?

Tłumaczenia marketingowe – komu zlecić?

Profesjonalny tłumacz z branży marketingowej powinien posiadać różne kompetencje, aby wykonać specjalistyczny przekład. Tego typu tłumaczenia są wymagające, gdyż trzeba zachować cenny przekaz i poznać zagadnienie.

Więcej