Warto wiedzieć, że do chwili przyjęcia spadku jako spadkobiercy ponosimy odpowiedzialność za długi spadkowe tylko z kwoty spadku. Jednakże, kiedy już zdecydujemy się przyjąć spadek, ponosimy odpowiedzialność za długi spadkowe z całego swojego osobistego majątku. W razie prostego przejęcia spadku odpowiedzialność za długi jest bez ograniczeń. W przypadku gdy zdecydujemy się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to jako spadkobiercy ponosimy odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Warto w tym miejscu nadmienić, że do chwili podziału spadku między osoby do tego upoważnione ponoszą one solidarną i równą odpowiedzialność za długi spadkowe. Od chwili podziału odpowiedzialność ta jest równa wielkości udziału w spadku. Procent udziału w spadku a co za tym idzie, także w długach zmarłego jest określony w postanowieniu sądu o stwierdzaniu nabycia praw do spadku oraz w notarialnym poświadczeniu dziedziczenia spadkobierców. Dokumenty te określają spadkobierców z imienia i nazwiska oraz wysokość ich udziałów w spadku. Są to jedyne dowody nabycia spadku po zmarłym, którymi spadkobierca powinien się legitymować w stosunku do osób trzecich niewymienionych w spadku.

MM,fot.stevepb/Pixabay