Spadek można przyjąć lub odrzucić. Spadkobierca ma na decyzję 6 miesięcy. Termin ten jest liczony od dnia śmierci spadkodawcy.
W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców odrzuci spadek, to przypadający mu udział przechodzi i jest dzielony na wszystkich pozostałych spadkobierców, zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego.

Spadek możemy odrzucić, składając oświadczenie przed notariuszem lub w sądzie rejonowym. Pamiętajmy, że nie możemy cofnąć odrzucenia spadku, chyba że oświadczenie zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby. Jeżeli nie złożymy takiego oświadczenia, to oznacza, że przyjmujemy spadek wraz z potencjalnymi długami.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku musi nastąpić w formie aktu notarialnego. Poświadczenie notarialne tu nie wystarczy.
Odrzucić spadek może każdy spadkobierca, z wyjątkiem Skarbu Państwa. Dla każdego spadkobiercy termin 6-miesięcy biegnie oddzielnie. Zawsze od dnia śmierci spadkodawcy.