Gdy zakładamy polisę ubezpieczeniową zastanawiamy się nie tylko nad zakresem ubezpieczenia i kwotą comiesięcznej lub rocznej składki, ale także nad wpisaniem osoby (osób), która w przypadku naszej śmierci otrzyma pieniądze z polisy. Jeśli wybierzemy nie jedną, a kilka osób uposażonych, mamy prawo do określenia, ile procent całej sumy świadczenia dostanie każda z nich. Gdy tego nie zrobimy, pieniądze zostaną wypłacone wszystkim uposażonym w równych częściach. Ale uwaga - decyzję co do uposażonych w każdej chwili możemy zmienić, rezygnując z dotychczasowych i zastępując je nowymi osobami. Możemy także przypisać do naszej polisy tylko jedną osobę, która dostanie całość świadczenia po naszej śmierci. Jeśli natomiast nikogo nie wskazaliśmy, pieniądze dostaną osoby (osoba) wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zgodnie z prawem spadkowym.

Jak ubiegać się o świadczenie po zmarłym
Gdy doświadczyliśmy utraty bliskiego i mamy informację, że był ubezpieczony w którymś z towarzystw, możemy ubiegać się o świadczenie. Najlepiej, abyśmy dysponowali polisą zmarłego. Jeśli jej nie mamy, skontaktujmy się z firmą ubezpieczeniową, z którą nasz bliski zawarł umowę. Najlepiej zrobić to pisemnie, składając odpowiedni wniosek na miejscu lub wysyłając mailem (na stronach internetowych większości towarzystw znajdują się specjalne druki). Do wniosku dołączamy akt zgonu - oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie oraz kartę zgonu (jest na niej podana przyczyna śmierci).
Towarzystwo ubezpieczeniowe ma czas do 30 dni na przyjęcie zgłoszenia, czyli wypłatę należnego świadczenia. W przypadku gdy brakuje jakichś dokumentów, termin wypłaty przedłuża się o 14 dni.
(MW / MW)