Na początek warto wiedzieć jakie sprawy do spadku nigdy nie wchodzą? Są to prawa oraz obowiązki zmarłego o różnorodnym charakterze tj. wizerunek, nazwisko czy pseudonim, ale także prawo do żądania alimentów, prawo do żądania rozwodu, obowiązek zapłaty grzywny, prawo do uzyskania renty przyznanej np. za uszkodzenie ciała. Jeśli już wiemy, co nie wchodzi do prawa spadkowego, to teraz przyjrzyjmy się bliżej temu, co jak najbardziej w prawo spadkowe wchodzi i z czym musimy się liczyć, jeśli zostaniemy spadkobiercą? Spadek otwiera się w momencie śmierci spadkodawcy. Z tą chwilą spadkobierca nabywa spadek i zaczynają obowiązywać go zarówno prawa, jak i obowiązki z tym związane. Warto wiedzieć, że spadkobiercą może być wyłącznie osoba żywa, choć i tutaj jest wyjątek. Stanowi go dziecko poczęte jednakże warunkiem jest, aby urodziło się żywe. Powołanie spadkobiercy wynika albo ze sporządzonego przez zmarłego testamentu, albo z obowiązującej ustawy, jeśli testament nie został sporządzony. Spadkobierca może spadek albo przyjąć, albo odrzucić. Przy czym przyjęcie może nastąpić bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe i wtedy nazywane jest ono przyjęciem prostym. Można także przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe, co nazywamy przyjęciem z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu. W praktyce to pół roku od daty śmierci spadkodawcy. Brak oświadczenia równoznaczny jest z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie składa się przed notariuszem lub sądem i nie może być ono odwołane.

(MM/fot.succo/Pixabay)