Dziedziczenie beztestamentowe

Oto 5 elementów dziedziczenia testamentowego w średniowieczu:

1. W średniowieczu wykształciła się zasada mówiąca o tym, że każdy z synów ma prawo do dziedziczenia takiej samej części z majątku ojca.

2. Zwiększyła się rola kobiet, a szczególnie córek w dziedziczeniu. Na początku kobiety dziedziczyły tylko w sytuacji braku równych im stopniem zstępnych. Od XVI pojawiła się zasada tzw. czwarciny oznaczającej prawo córki do dziedziczenia 1/4 majątku ojca.

3. Rozszerzył się kręg krewnych w linii bocznej do IV stopnia pokrewieństwa uprawnionych do dziedziczenia.

4. Wdowa nie miała szans na dziedziczenie po zmarłym mężu.

5. Jeśli nie było krewnych uprawnionych do dziedziczenia to spadek przechodził na panującego.

Dziedziczenie testamentowe

Było ono znacznie mniej powszechne w średniowieczu. Na początku średniowiecza uważano wręcz, że taki rodzaj dziedziczenia jest niezgodny z zasadami. Na przykład dlatego, że testament sporządzany był za życia, a wywoływał skutki po śmierci. Poza tym na mocy tak sporządzonego testamentu dziedziczyć mógł ktoś spoza kręgu najbliższych. Niemniej jednak od XII testament jako forma zapisu majątku na rzecz innych osób stał się legalny.

Anna Kowalska, f:christels/Pixabay