Gdy nie ma testamentu, w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe i nie musi być zgodne z naszą rzeczywistą wolą, dlatego warto sporządzić testament. Może go spisać każdy, kto ma zdolność do czynności prawnych, czyli osoby nieubezwłasnowolnione, mające 18 1at. Jeżeli zawarły małżeństwo, wystarczający wiek to 16 lat.

Testament można zmieniać dowolnie do śmierci, a nawet go odwołać. Nie można spisać testamentu wspólnego, np. małżeństwo.

Notarialny i własnoręczny
Najczęściej sporządzane testamenty to notarialny i własnoręczny. Sporządzenie testamentu u notariusza daje nam pewność, że jest on poprawny pod względem prawnym, zamieszczonych w nim treści oraz jest przechowywany w bezpiecznym miejscu.

Przed odwiedzeniem kancelarii notarialnej warto jest zadzwonić i upewnić się, jakie dokumenty będą potrzebne. Koszt sporządzenia testamentu u notariusza to około 50 zł. Jeżeli testament zawiera polecenie, to jest to koszt około 150 zł. Odwołanie testamentu kosztuje 30 zł. Do tego dochodzi koszt wypisów 6 zł za stronę.