Polskie sale sądowe pełne są spraw na tle spadkowym właśnie dlatego, że zmarły nie zostawił testamentu. Dużą grupę ludzi niesporządzających testamentów stanowią osoby samotne. Zgodnie z polskim prawem jeśli taka osoba nie zostawi testamentu i nie posiada żadnych krewnych, cały jej majątek dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania, a jeśli nie da się jej ustalić, wówczas dziedziczy Skarb Państwa.

Warsztaty i wykłady
W trakcie Międzynarodowego Tygodnia Pisania Testamentów, od 24 września do 1 października, we Wrocławiu i w Warszawie będą odbywać się wykłady i warsztaty dla wszystkich zainteresowanych.
Pomysł na zorganizowanie tygodnia testamentowego pochodzi z zagranicy, gdzie co roku odbywają są podobne akcje, zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa w dziedzinie prawa spadkowego.