Åšrodki ochronne mogą być wedle ustawy zastosowane przed wszczęciem postępowania karnego, jeżeli zagrożenie zdrowia/życia wystąpi podczas postępowania sprawdzającego lub w czasie trwania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Do środków tych zalicza się: ochronę osobistą, ochronę na czas czynności procesowej, pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu oraz wsparcie finansowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, potrzeb mieszkaniowych lub na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej. Na wszystkie formy pomocy musi zostać wyrażona zgoda pokrzywdzonego lub świadka. Pomocy tej udziela komendant wojewódzki policji.
(MW / fot. Pixabay/cc0)