Punkty darmowej pomocy prawnej usytuowane są w większości w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach miast i gmin lub domach kultury i czynne przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Bezpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata lub radcę prawnego, w niektórych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.

Zalety nowego systemu pomocy prawnej
Nowy system jest zdecentralizowany, czyli działający lokalnie, oparty o już istniejące instytucje. Nieodpłatną pomoc prawną samorządy powierzyły radcom, adwokatom, doradcom podatkowym oraz wykwalifikowanym prawnikom. Dzięki współpracy środowiska prawniczego, samorządu oraz organizacji pozarządowych udało się uruchomić punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w całym kraju i tym samym zapewnić szeroki dostęp do niej osobom, które z różnych powodów nie miały wcześniej takiej szansy.