Jako rodzice nie możemy sprzeciwić się przesłuchaniu dziecka przez sąd. Możemy jednak wnieść o przesłuchanie poza budynkiem prokuratury czy sądu. Istnieją specjalne pokoje przesłuchań dzieci, utrzymane w przyjaznych pastelowych kolorach, umeblowane w zależności od wieku dziecka (kanapa, fotel, miękka wykładzina), wyposażone w materiały pomocne w uzyskiwaniu informacji (kredki, papier, pacynki). W przesłuchaniu uczestniczy sędzia oraz psycholog, a rozmowa jest rejestrowana bądź obserwowana przez lustro weneckie.

W obecności rodzica
Można wnioskować o przesłuchanie bez udziału oskarżonego, którego obecność jest dla dziecka źródłem lęku i/lub może wpłynąć na jego zeznania. Co najważniejsze jako rodzice mamy prawo złożyć wniosek o bycie z dzieckiem podczas składania przez nie zeznań. Decyzję w tym przypadku podejmuje sąd i zazwyczaj wydaje na nią zgodę, jeśli tylko dobro dziecka nie będzie w tej sytuacji zagrożone. Jeśli nastolatek nie ukończył 15 lat i ma zeznawać w sprawie przestępstw popełnionych z użyciem przemocy lub groźby użycia przemocy oraz w sprawach przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, może być przesłuchany jednorazowo, z udziałem biegłego psychologa. Natomiast po ukończeniu 15 roku życia rodzic dziecka może wnioskować o przesłuchanie przez sąd już w postępowaniu przygotowawczym, bez konieczności przesłuchań na dalszych etapach. Należy tylko wykazać, że powodem są przyczyny zdrowotne, przy czym pomocna będzie tu opinia psychologa.  

Przygotuj dziecko
Już sama wizyta w sądzie jest dla dzieci stresującym przeżyciem. Nasza rola polega na tym, aby je przygotować emocjonalnie na to, co może się zdarzyć. Zacznijmy od samego początku: wyjaśnijmy, czym jest sąd, jak działa i dlaczego obecność dziecka w danej sprawie jest tak istotna. Dobrze jest wybrać się wcześniej do gmachu sądu, oswoić dziecko z samym budynkiem, jak i strukturą pracujących w nim ludzi. Wytłumaczmy dziecku, że postąpi słusznie, wyjawiając prawdę - dobrze jest posłużyć się jakimś przykładem, aby ułatwić identyfikację z problemem. Zapewnijmy, że nie spotka go żadna kara, nawet gdy zapomni o pewnych faktach czy nie będzie umiało odpowiedzieć na wszystkie pytania sędziego.

(MW / Fot. Pixabay/cc0)