Kwota, którą notariusz pobiera, to tzw. taksa notarialna. Jak zatem wyglądają stawki notariusza za najbardziej popularne sprawy? Wyjaśniamy poniżej.

Wysokość maksymalna taksy notarialnej za różne usługi notariusza została określona w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. W poszczególnych kancelariach stawki te mogą zatem być różne. Warto przed wyborem notariusza porównać je u kilku okolicznych notariuszy.

Stawki notarialne przy zakupie mieszkania lub domu

Zakup nieruchomości wymaga zawarcia umowy deweloperskiej, czyli dokumentu w formie aktu notarialnego. Są w nim informacje o położeniu budynku, metrażu, układzie pomieszczeń. Jeśli nie mamy tego dokumentu, to prawnie nie jesteśmy właścicielami danej nieruchomości. Opłata notarialna zależy = od ogólnej wartości nieruchomości.
Przykładowo:
Od 100 000 zł do 200 000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 100 000 zł,
Powyżej 200 000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 200 000 zł (nie większej niż 10 000 zł).
Można też zamówić tzw. wypis w umowie deweloperskiej – to koszt od 150 do 300 zł. Poza tym wymagany jest wpis w księdze wieczystej, który kosztuje 150 zł niezależnie od wartości nieruchomości.

Ile kosztuje porada u notariusza?

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o notariacie porady u notariusza są bezpłatne. Nie jest to jednak w pełni konsultacja prawna, o czym należy pamiętać. Nie uzyskamy konsultacji, jeśli problem nie dotyczy wpisu notarialnego. Wtedy należy skorzystać z usług radcy prawnego.

Ile liczy notariusz za spisanie testamentu?

Testament jest jedyną możliwością na rozdzielenie majątku na wypadek zgonu. Jednak po śmierci rozpoczyna się postępowanie spadkowe. Testament reguluje kolejność i zasady dziedziczenia majątku po spadkodawcy. Opłaty zależą od taksy notarialnej, podatku VAT oraz ceny za wpis. Zwykle testament z zapisem zwykłym, polecający lub pozbawiający prawa spadowego kosztuje 150 zł, z zapisem windykacyjnym 200 zł, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł.

Jaki jest koszt nadania pełnomocnictwa u notariusza?

Przy nadawaniu pełnomocnictwa stawka nie ulega zmianie. Za pełnomocnictwo w przypadku jednej czynności należy uiścić 30 zł, ale za większą liczbę uprawnień 100 złotych. Co więcej, trzeba doliczyć opłaty dodatkowe.

Ile kosztuje darowizna u notariusza?

Umowa darowizny powinna być załatwiana przez notariusza, bo wtedy można nieodpłatnie przekazać wybraną kwotę innej osobie. Darowizna dotyczy zwykle nieruchomości – domów, mieszkań oraz lokali. W wydatkach uwzględnia się taksę notarialną ustalaną zgodnie z wartością mieszkania, opłatę sądową, podatek od spadków oraz opłatę za wypisy aktów.

Podane przez nas stawki są szacunkowe. Jedyną pewną stawką jest maksymalna wysokość taksy notarialnej. Cennik w kancelarii, zwłaszcza w dużym mieście, może jednak być nawet kilkukrotnie wyższy.

Kar, foto: Brett_Hondow / pixabay