Możemy także liczyć na pomoc w przygotowaniu projektu pisma, m.in.: pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika, pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne (Uwaga: z wyłączeniem pisma procesowego, czyli dokumentu obejmującego wnioski i oświadczenia stron postępowania składanego poza rozprawą w postępowaniu cywilnym).

Kto może skorzystać z pomocy prawnej?


Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać seniorzy po 65 r.ż. , kombatanci, weterani, osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, młodzież do 26. roku życia, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz każdy zagrożony lub poszkodowany katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Darmowa pomoc prawna we Wrocławiu - 25 punktów


Od 1 stycznia 2016 r. we Wrocławiu działa 25 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Spośród 25 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 21 prowadzonych jest przez adwokatów i radców prawnych, a 4 przez organizacje pozarządowe. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać również doradcy podatkowi - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem firmy.